Metallukse üldine hooldus- ja kasutusjuhend

1. ÜLDNÕUDED

 1. Metalluksed jagunevad kasutuskohtade järgi turvausteks, tuletõkkeusteks, universaalseteks tehniliste ruumide siseusteks ja välisusteks. Igal uksetüübil on tema omaduste tagamiseks konstruktiivsed eripärasused. Iga uksetüübi pikk ekspluatatsiooni aeg eeldab tema õiget ja sihtotstarbelist kasutamist.
 2. Reeglina avatakse uksed luku tuulekeele vabastamisega ukselingist. Juhul kui ukselukk on eelnevalt võtmega suletud tuleb see võtmega avada.
 3. Ukse avamisel ei tohi kasutada mehaanilisi esemeid, mis võivad kahjustada ukselehe ja lengi pinda.
 4. Ukse lahti hoidmiseks peab kasutama selleks ettenähtud uksepiirajat. Keelatud on asetada ukselehe ja lengi vahele sulgemist takistavaid esemeid.
 5. Tuletõkkeuks peab olema reeglina suletud asendis. Avatuna hoitavad tuletõkkeuksed peavad olema varustatud automaatsete sulgemisseadmetega.

2. HOOLDUS

 1. Metalluksi on soovitav hooldada regulaarselt, mitte harvem kui iga kuue kuu tagant. Intensiivse kasutusega kohtades ja aktiivse väliskeskkonna tingimustes on soovitav hooldada mitte harvem kui kolme kuu möödudes.
 2. Kontrolli ukse riivide ,lukkude ja sulgurite toimimist ukse sulgemisel ja avamisel. Vajadusel puhasta riivide ja lukkude vastuste avad ja reguleeri sulguri käiku.
 3. Puhasta ja määri lukkude ja riivide tööpinnad vedela lukuõliga.
 4. Kontrolli lukkude, käepidemete, riivide ja sulgurite kruvide kinnipüsimist. Vajadusel pinguta.
 5. Kontrolli tuletõkke paarisukse sulgemisühtlust ja automaatriivide toimimist. Vajadusel reguleeri.
 6. Kontrolli uksehingede seisukorda ja määri tahke määrdega hinge telgi ja laagreid.
 7. Kontrolli lengi ja ukselehe vahelisi pilusid, tihendite olemasolu ja toimimist. Vajadusel vaheta tihend.
 8. Kontrolli elektriliste lukkude, vasturaudade ja uste lahtihoidmise mehhanismide töökorda uste avamisel ja sulgemisel käsitsi ja juhtimislülitite abil.
 9. Klaasiavaga metallustel kontrolli klaasi kinnitusliistude ning tihendite olukorda ja kinnitust.
 10. Kontrolli metalluste värvipindade vigastuste olemasolu. Vajadusel tee värvipinna parandused.
 11. Ukse värvipinna puhastamiseks ja hooldamiseks kasuta veega lahjendatavaid üldpuhastusvahendeid. Keelatud on kasutada atsetooni ,nitrolahusti ja bensiini analooge sisaldavaid lahusteid.
 12. Kontrollida korrapäraselt induktsioonitestriga toote elektri pinge alla mitte olemist. Vastasel korral lülitada elekter välja ja teostada toote maandustööd. Elektritöid võib teostada vaid kvalifitseeritud elektrik.

Comments are closed.