Kauba tagastamine

Müügilepingust taganemine

Ostjal on õigus taganeda e-poes sõlmitud müügilepingust ning tagastada e-poest ostetud kaup 14 päeva jooksul. Taganemise tähtaeg lõpeb 14 päeva möödumisel alates päevast, mil ostja on saanud kauba füüsiliselt enda valdusesse.

Müügilepingust taganemiseks ja kauba tagastamiseks peab ostja esitama taganemisavalduse ja edastama selle e-posti teel: info@revalnet.ee.

Palume taganemisavalduses esitada järgmine teave:

  • tellimuse või arve number;
  • kauba kättesaamise kuupäev;
  • ostja nimi;
  • tagastatava kauba täpne nimetus;
  • soovi korral kauba tagastamise põhjus. 14-päevase taganemisõiguse kasutamisel ei ole ostja kohustatud kirjeldama kauba tagastamise põhjust, kuid Reval Uks hindab ostjate tagasisidet, mis võimaldab meil pidevalt parandada oma kaupade ja teenuste kvaliteeti.

Ostja peab taganemisavalduses nimetatud kauba tagastama hiljemalt 14 päeva jooksul taganemisavalduse esitamisest. Kauba tagastamis aadressi ütleb Reval Uks klienditeenindus.

Taganemisõiguse kasutamise korral Reval Uks tagastab ostjale kõik ostjalt saadud maksed, sealhulgas kättetoimetamiskulud (välja arvatud täiendavad kulud, mis tulenevad ostja valitud kättetoimetamise viisist, mis erineb Reval Uks pakutud kõige odavamast tavapärasest kättetoimetamise viisist) hiljemalt 14 päeva möödumisel alates päevast, mil Reval Uks sai teada ostja otsusest kaubad tagastada. Kui ostja tagastab kaubad osaliselt, siis toimub kättetoimetamiskulude tagastamine proportsionaalselt, vastavalt tagastatud kauba hulgale tellimusest.

Kauba tagastamisega seotud kulud kannab ostja.

Ostjal on e-poest tellitud kaubaga õigus tutvuda viisil, mis võimaldab tutvuda kauba olemuse, omaduste ja toimimisega. Selleks, et veenduda kauba olemuses, omadustes ja toimimises, võib kaupu käsitseda ja kasutada üksnes nii nagu lubatakse tavapäraselt seda teha poes. Tagastatav kaup peab olema kasutamata. Ostja vastutab kauba väärtuse vähenemise eest, mis on tingitud kauba kasutamisest muul viisil, kui on vaja kauba olemuses, omadustes ja toimimises veendumiseks. Ostja peab tutvuma kaupadega ettevaatlikult, avama pakendi seda kahjustama, mitte eemaldama silte/kaitsekilesid jms. Ostja vastutab kaupade tagastamisel väärtuse vähenemise eest.

Tagastatud kaup ja selle juurde kuuluvad dokumendid (kasutusjuhend, garantiitingimused jms) peavad olema puuduseta, täiskomplektsed, originaalpakendis ja kasutamata. Kui tagastatav kaup, kauba juurde kuuluvad juhendid ning muud dokumendid ja/või kauba pakend on halvenenud asjaolude tõttu, mille eest vastutab ostja, on Reval Uksel õigus tasaarvestada kauba väärtuse vähenemine ostja poolt asja eest tasutud ning ostjale tagastamisele kuuluva summaga. Tasaarvestamiseks saadab Reval Uks ostjale tasaarvestamise avalduse tellimuse vormistamisel esitatud e-posti aadressile.

Kaupade hävimise risk läheb üle ostjale alates hetkest, kui kuller on jõudnud ostja asukohta või ostja on kaubale järele tulnud Reval Uks kauplusesse. Kauba mahalaadimise, mis toimub ostja osalusel, käigus tekkinud vigastused on ostja risk ning kui ostja soovib selliseid kaupu tagastada 14-päevase taganemisõiguse jooksul, siis loetakse kauba väärtus vähenenud null euroni ning tasaarvestuse käigus loetakse ostja ja Reval Uks nõuded tasaarvestatuks.

Tagasimaksed tehakse kasutades sama makseviisi, mida ostja kasutas makse tegemiseks, kui pooled ei ole kokku leppinud teisiti.

Reval Uks võib keelduda tagasimaksete tegemisest seni, kuni on taganemisavalduses nimetatud kauba tagasi saanud või kuni ostja on esitanud tõendi, et kaup on tagasi saadetud.

Tagasimaksed tehakse kasutades sama makseviisi, mida ostja kasutas makse tegemiseks, kui pooled ei ole kokku leppinud teisiti.

Reval Uks võib keelduda tagasimaksete tegemisest seni, kuni on taganemisavalduses nimetatud kauba tagasi saanud või kuni ostja on esitanud tõendi, et kaup on tagasi saadetud.

Ostjal ei ole õigus tagastada:

  • kaupu mis ei kuulu pärast pakendi avamist tagastamisele hügieenilistel põhjustel;
  • tellitud ja juba osutatud teenust;
  • kaupu, mis on valmistatud või kohandatud vastavalt ostja soovidele;
  • kaupu, mis oma olemuse tõttu segatakse või ühendatakse pärast üleandmist muu asjaga selliselt, et neid ei saa enam teineteisest eraldada;
  • kaupu, mis riknevad või vananevad kiiresti.