Välisuks on elanike ühine visiitkaart

Uks ühendab meie kodu välismaailmaga ja eraldab teda sellest. Uks ja teda ümbritsev moodustavad portaali, olles elanike ühiseks visiitkaardiks.

Vaatamata okupatsiooniaegade nappidele tingimustele telliti eramute välisuksed individuaaltellimusena. Selle tulemusena jätkus vana traditsioon, et hoone välisuks kujundati esinduslikuks. Nõmmel ja Pirital kohtab väga huvitavaid lahendusi ning kahte sarnast ust annab leida.

Hiljem, kui uste tootmine valdavalt industriaalseks muutus, läksid need anonüümsemaks. Tänapäeval on paljud hooned kaotanud oma isikupära just sellepärast, et valmistoodangut on lihtsam kasutada. Hoone renoveerimisel peaks peaukse tellima ikkagi eritellimusena, säilitades nii Tallinnale ja muudele hansalinnadele omase traditsiooni.

Kortermajade puhul on tegemist mitme uksega – kõigile majaelanikele ühine hoone fassaadi ilmestav välisuks ning igal korteril oma uks. Paljudel paneelmajadel on äravahetamiseni sarnased välisuksed, tihti veel värvitud kruntvärvitaolise värviga. Kuid just detailide abil saab tüüpseid paneelmaju muuta omanäolisemaks ja õdusamaks. Ühistud, kellel fassaadide renoveerimine aktuaalne teema, võiks mugavama standardlahenduse asemel kindlasti kaaluda individuaalset lähenemist.

Omaette teema on korteriuksed. Nendele ei pea niipalju tähelepanu pöörama kui maja välisuksele, kuid tuleb meeles pidada, et neile kehtivad erinõuded. Uks peab olema turvaline, st eemale hoidma varga, koridorist tuleva müra ja kahjutule.

Kuna kõik korterid moodustavad omaette tuletõkke sektsiooni, peab uks tulekahju korral vastu pidama vähemalt 30 minutit. Seda tähendab ka tähis EI30. Kahjutuli ei tohi koridorist korterisse pääseda ega vastupidi.
Olukorda ei lahenda lihtsalt turvauks, sest see pole tulekindel. Viimase kohta saab teada, kui küsida müüjalt sertifikaati. Tulepüsiv uks peab olema tähistatud.

Oluline on see ka nõuetekohaselt paigaldada. Sageli kasutatakse tihendamisel polüuretaanvahtu, kuid see pole piisav ning sellist lahendust ei aktsepteeri ka päästeameti inspektorid. Uks tuleb tihendada tuld takistavate materjalidega, nagu suure mahukaaluga kivivill, kivimaterjalid, krohv, tulekindlad plaadid või spetsiaalsed sertifitseeritud segud.

Korteriust iseloomustav õhumüra indeks peab olema vähemalt 30 dB, mis ei lase sisse naaberkorteritest või koridorist tulevat müra.

Ukse materjaliks on enamasti puit või metall. Metallidest on enam levinud elegantne alumiinium ja tagasihoidlik teras. Terasuks koosneb enamasti kahest teraslehest, mille vahele on täiteks paigaldatud kivivill. See muudab ukse sooja-, heli- ja tulepidavaks. Alumiiniumuksed ehk profiiluksed valmistatakse spetsiaalsetest profiilidest. Viimased on külmatõkestusega ning profiilide sisse paigaldatakse kas klaasing või soojustatud tahvlid.

Ahti Kooskora, Äripäev

Comments are closed.