Kaupluste turvalisus

Turvalisuse arvelt ei tohi kokku hoida

Turvameetmed olenevad kaupluse tüübist. Loota ei tohiks ainult turvameeskonnale vaid rakendada tuleks ka mehhaanilist kaitset. Kokkuhoid turvalisuse arvel võib hiljem valusalt kätte maksta.

Olenemata elektroonilistest valvesüsteemidest või turvameeste arvust, tuleb hoone välisring, nii uksed kui aknad, alti kindlustada võimaliku füüsilise/mehhanilise lõhkumise vastu. Loomulikult tuleb kõiki võimalikke sisenemise teid vaadelda komplektselt. Turvalukkudest üksi pole abi, kui uksed on viletsad, või suured aknad ilma turvaklaasita. Kuid samuti pole abi trellitatud ustest, kui lukud on kergelt ja kiirelt lõhutavad või lahtimuugitavad. Kokkuhoid turvalisuse arvelt teadupärast võib hiljem tunduvalt kallimaks osutuda.

Kriitilised 5 minutit

Kasutatavad turvameetmed, nii mehhaanilised kui elektroonilised, olenevad kaupluse tüübist. Aspekt, millest lähtuval võiks oma kaupluse turvalisust hinnata on: kui palju on kiirelt ja kergelt äraviidavat varandust. Suuremates kauplustes on tavaliselt elektrooniline valve ning häire korral tuleb kohale turvafirma. Kuid reeglina käivitub signalisatsioon alles peale akna lõhkumist ja varga kauplusesse sisenemist. Valvemeeskonna kohalejõudmine võtab aga aega vähemalt 5 minutit, tihti rohkemgi. Kui kaupluses on võimalik 5 minuti jooksul tekitada olulist materiaalset kahju, siis järelikult ei tohiks lootma jääda ainult turvameeskonnale. Sellisel juhul tuleks maksimaalne tähelepanu pöörata sissemurdmise ärahoidmisele, mitte hilisemale varaste tabamisele. Kasutada tuleks kõiki turvaelemente koos, alates trellidest, turvakiledest ukseklaasil, lõpetades turvalukkude ja elektroonilise valvega. Väiksemates kauplustes/söögikohtades, kus valve piirdub pelgalt signalisatsiooni undamisega, tuleb seda enam tähelepanu pöörata mehhaanilisele kaitsele. Kindlasti peab olema metallist turvauks koos soovitavalt kahe turvalukuga, akendel trellid. Lukud peavad olema nii mehhaaniliselt tugevad kui ka muukimiskindlad. 
Tugevat turvaust ja turvalukke vajavad tingimata ka laouksed. Neile on võimalik autoga juurde sõita, asuvad tavaliselt kaupluste tagahoovides ja on varjatud võõraste pilkude eest. Varastel on seal aega segamatult puurida, lõhkuda ilma, et keegi tähelepanu pööraks.

Elektrilukustus "röövlilõksuks"

Siseuste lukkude funktsioon on reguleerida kaupluses oma inimeste liikumist. Kui uste kasutustihedus on suur, muutub võtmega avatavate lukkude kasutamine ebaotstarbekaks. Lukusüdamikud kuluvad, võtmed tuleb väga paljudele inimestele välja jagada ning need võivad kaduda, mis omakorda nõrgendab turvalisust. Sellisel juhul oleks kasulikum mõelda elektrilukustusele, kus ust oleks võimalik avada koodi või kaardi abil. Elektrilukustus ei tähenda sugugi hiidkallist lahendust, vaid võib olla ka suhteliselt mõistliku hinnaga teostatav. Vajadusel saab lukud ühendada ka arvutiga ning kellajaliselt reguleerida uste avatavust või jälgida ruumikasutust nimeliselt. Ööpäevaringselt avatud müügipunktides võib elektrilukustust kasutada näiteks röövlite kinnipüüdmiseks. Müüjal või turvamehel on käeulatuses nupp, millega on võimalik ohu korral automaatselt sulgeda välisuks. Röövel jääb ruumi kinni, ega pääse enam välja. Müüja turvalisuse huvides ei saa sellist võimalust kaugeltki igas kaupluses kasutada. Küll aga näiteks tuulekoja ja tagavara väljapääsu olemasolul oleks võimalik varas tuulekotta “kinni panna”, ise seejärel tagauksest väljuda ja politsei kutsuda.

Lukusüsteem kui turvalisuse tegur

Rohkem kui ühe ukse olemasolul võiks mõelda lukusüsteemile. Lukusüsteem on lahendus, mis võimaldab ühe võtmega avada mitut erinevat lukku. Tänapäeval pole kombeks kanda taskus suurt võtmekimpu, vaid ainult ühte võtit, mis avaks kõik vajalikud uksed, mida võtmeomanikul on lubatud avada. Lisaks mugavusele on lukusüsteem ka oluline turvalisuse tegur. Suurtes kauplustes on paraku kauplusesisesed vargused suureks probleemiks. Korralik lukusüsteem oleks üheks võimaluseks reguleerida oma inimeste liikumist kaupluses. Näiteks võiks müüjal olla riietusruumi, koridori ust avav võti, osakonnajuhatajal aga ka lisaks välisust, ladu ja mõnd muud vajalikku ruumi avav võti, kaupluse juhatajal aga kõiki ruume avav peavõti. Lukusüsteem ei tõsta lukkude hinda, küll aga teeb elu tunduvalt mugavamaks ja turvalisemaks. Kõrgemat turvalisust nõudvatel ruumidel, kus soovitakse välistada võtmekoopiate sattumist võõrastesse kätesse, võib kasutada nn. patenteeritud võtmeid. Näiteks ASSA Twin. Iga sellise lukuga on kaasas võtmekaart ning ainult selle kaardi alusel on võimalik tellida lisavõtmeid.

Rahulolu pikemas perspektiivis

Lukufirma ASSAR Tallinna juhataja Priit Künnapuu sõnul on kõige suuremaks veaks lukustust planeerides rahaga koonerdamine seal kus ei tohiks. Millegipärast soovitakse alati võimalukust kõige odavam variant valida, arvestamata hilisemaid kulutusi. Odavus tuleb millegi arvelt, lukkude puhul tuleb see reeglina turvalisuse ja tööea arvelt. Oma kogemuste põhjal oskab lukufirma tihti pareminigi ette näha kaupluse/restorani tekkivaid lukustusprobleeme, kui omanik ise. Priit Künnapuu kinnitusel on lukufirmad huvitatud eelkõige kliendi rahulolust, ka pikemas perspektiivis. Remonti või lukkude väljavahetamist kavandades tuleb kõigepealt enda jaoks selgeks teha, mida tahetakse saada. Mõelda tuleks natuke kaugemale ette, remont tehakse ikkagi pikemaks ajaks kui üks nädal. Lukufirma ei saa kaupluse lukustust planeerida üksi. Ta saab pakkuda tehnilise lahenduse, omanik ja kasutaja peavad paika panema põhimõtted. Nagu ütleb ASSAR Tallinna juhataja: klienti petta võid vaid üks kord, hiljem lihtsalt ei ole enam kedagi petta. Ükski soliidne ei luku ega muu firma ei või seda endale lubada.

Uks on poe visiitkaart

Ukse ja luku funktsioon on tagada kaupluse/restorani kaitse kutsumata külaliste vastu. Veelgi olulisem on aga klientidele meeldiv ja mugav sissepääs kauplusesse. Uks on poe visiitkaart. Siltide “Palun sulgege uks” – aeg peaks ammu möödas olema. Kahjuks kohtab veel praegugi küllalt kauplusi, kus uks ripub poolviltu hingedel ja mingi kohutav vedru veab seda kinni.

Mugavus eelkõige

Valesti reguleeritud, mittesobilik sulgur või hoopiski selle puudumine, on kaupluste esiuste enim silmatorkav puudus. Sulguri ülesanne peaks olema võimaldada ukse sujuvat, mugavat avamist, mitte ainult kiiret, kindlat sulgemist. Uksesulgurite hinnavahed võivad ulatuda mitmekordseteks, alustades 500-600 kroonist kuni mitmetuhandeni. Hind sõltub sulgurile ettenähtud töötsüklitest ehk vastupidavusest, reguleeritavusest, samuti ukse suurusest, kasutustihedusest. Odavama hinnaklassi sulgurid on mõeldud kergetele, vähekäidavatele siseustele, mitte mingil juhul kaupluste esiustele, kus päevas käib sadu inimesi.

Külmaga suletud

Odavad sulgurid on paraku mõjutatavad temperatuurikõikumistest. Sooja ilma ja päiksepaistega käib uks kergelt, peale päikseloojangut aga ei pruugi nõrgemad inimesed ust üldse lahti saada. Mõni vanem inimene või laps võib arvata, et kauplus on suletud. Kaupluse esiukse sulguril peab olema kindlasti nn. tuulepidur, mis takistaks ukse liigset avanemist. Vastasel juhul võib tuul ukse tagurpidi lüüa, lõhkudes nii ukse, sulguri kui halvemal juhul ka tükikese seina. Tuulepiduriga sulgurid peavad reeglina kauem vastu ka väga käidavates kohtades. Ilma tuulekojata kauplustel on korralik uksesulgur möödapääsmatu, et külm tuul, lörts otse müügisaali ei pääseks. Korralik sulgur võib näiteks talvisel kütteperioodil anda märgatava kokkuhoiu.

Assa.ee

Comments are closed.